La nostra Cultura

8f045b3c

YA-VA és una organització d'aprenentatge amb una cultura que fomenta i dóna suport a l'aprenentatge continu, el pensament crític, la presa de riscos i les noves idees de tots els membres de l'empresa.

Visió de marca:El futur YA-VA hauria de ser d'alta tecnologia, orientat al servei i internacionalitzat

Missió de la marca: Potència del "transport" per al desenvolupament empresarial

Valor de marca:Integritat: la base de la marca

Innovació:La font del desenvolupament de la marca

Responsabilitat:L'arrel de l'autoconreu de la marca

Guanyar-guanyar:La manera d'existir

Objectiu de marca: Facilita la teva feina